CHRISTIAN KETELS / КРІСТИАН КЕТТЕЛС

Dr. Christian Ketels is a member of the Harvard Business School faculty at Professor Michael E. Porter’s Institute for Strategy and Competitiveness. He holds a PhD (Econ) from the London School of Economics and further degrees from the Kiel Institute for World Economics and Cologne University. He is President of TCI, a global network of professionals in the field of competitiveness, clusters, and innovation and Senior Research Fellow at the Stockholm School of Economics. Dr. Ketels has led cluster and competitiveness projects in many parts of the world, has written widely on economic policy issues, and is a frequent speaker on competitiveness and strategy in Europe, North America, and Asia.

Доктор Крістіан Кетелс є професором Гарвардської школи бізнесу в Інституті стратегії та конкурентоспроможності професора Майкла Е. Портера. Він має ступінь доктора філософії (з економіки) Лондонської школи економіки, а також ступені Кільського інституту світової економіки та Кельнського університету. Він є президентом TCI, глобальної мережі професіоналів у сфері конкурентоспроможності, кластерів та інновацій, а також старшим науковим співробітником Стокгольмської школи економіки. Доктор Кетелс керував кластерними проектами та проектами конкурентоспроможності в багатьох країнах світу, написав багато робіт з питань економічної політики та є частим доповідачем на тему конкурентоспроможності та стратегії в Європі, Північній Америці та Азії.