MARC SIEGEL / МАРК ЗІГЕЛЬ

Президент і генеральний директор компанії M Siegel Associates LLC і директор проектів глобальної безпеки та стійкості, програми випускників з внутрішньої безпеки в Університеті штату Сан-Дієго (SDSU). Марк є лектором у Каліфорнійському державному університеті Сан-Маркос (CSUSM) за програмою MBA, де викладає управління, комплаєнс та управління ризиками в ланцюгу поставок. Він був головою комітету з розробки 14 стандартів ISO та ANSI щодо управління ризиками, стійкості, безпеки та ланцюга поставок. Він є міжнародно визнаним провідним аудитором і тренером з управління ризиками, стійкістю та безпекою. У SDSU д-р Зігель був піонером концепції застосування системного підходу до управління ризиками, стійкістю та безпекою для організацій та їхніх ланцюгів постачання. Він працює з кількома транснаціональними компаніями з управління ризиками в ланцюжку поставок. Він координує гуманітарну допомогу особам, які постраждали від війни Росії проти України.

The President and CEO of M Siegel Associates LLC and Director of Global Security and Resilience Projects, Homeland Security Graduate Program at San Diego State University (SDSU). He is a lecturer in the California State University San Marcos (CSUSM) MBA program teaching Governance, Compliance, and Risk Management in the Supply Chain Management track. He served as the Committee Chair for developing 14 ISO and ANSI risk management, resilience, security, and supply chain standards. He is an internationally recognized Lead Auditor and trainer for risk, resilience, and security management. At SDSU, Dr. Siegel pioneered the concept of applying a systems approach to risk, resilience, and security management for organizations and their supply chains. He works with several multinational companies on supply chain risk management. He coordinates humanitarian aid for persons impacted by the Russian war on Ukraine.