MARINA GORBIS / МАРИНА ГОРБІС

Виконавчий директор Інституту майбутнього (IFTF), некомерційної дослідницької та консалтингової організації з 50-річною історією в Кремнієвій долині. Марина принесла перспективу майбутнього сотням організацій у сфері бізнесу, освіти, уряду, філантропії та громадянського суспільства. Поточні ее дослідження зосереджені на трансформаціях у світі праці та нових формах створення вартості. Вона запустила Workable Futures Initiative на IFTF з метою глибшого розуміння нових моделей роботи та створення прототипу покоління позитивних платформ для роботи. Вона представила концепцію універсальних основних активів (UBA) як основу для роздумів про різні типи активів і роль, яку вони відіграють в економічній безпеці.

У книзі Марини «Природа майбутнього: повідомлення із соціально-структурованого світу» досліджується багато з цих тем і встановлюється зв’язок між змінами в нашій технологічній інфраструктурі та організаційному ландшафті, від освіти до управління та охорони здоров’я. Вона часто пише та говорить про майбутні організаційні, технологічні та соціальні проблеми. Має ступінь бакалавра психології та ступінь магістра державної політики Каліфорнійського університету в Берклі.

Theis Executive Director of the Institute for the Future (IFTF), a 50-year old non-profit research and consulting organization based in Silicon Valley. She has brought a futures perspective to hundreds of organizations in business, education, government, philanthropy, and civic society. Marina’s current research focuses on transformations in the world of work and new forms of value creation. She launched the Workable Futures Initiative at IFTF with the aim of developing a deeper understanding of new work patterns and to prototype a generation of Positive Platforms for work. She has introduced the concept of Universal Basic Assets (UBA) as a framework for thinking about different types of assets and the role they play in economic security.

Marina's book, The Nature of the Future: Dispatches from the Socialstructed World, explores many of these themes and draws connections between the changes in our technology infrastructure and our organizational landscape, from education to governance and health. She frequently writes and speaks on future organizational, technology, and social issues. She holds a bachelor's degree in psychology and a master’s degree in public policy from University of California, Berkeley.